MediaTek đã thành công trong việc thử nghiệm 4G/5G Dynamic Spectrum Sharing cùng với Ericsson. Thử nghiệm đã cho thấy khả năng chia sẻ Dynamic Spectrum và sẵn sàng để thương mại hoá cho cả hai mạng SoC và mạng tích hợp 5G, cho phép triển khai liền mạch các dịch vụ Radio mới 5G và mở rộng vùng phủ sóng 5G mà không phải chờ tái thiết lập băng tần thấp.

Thử nghiệm chung bao gồm các khía cạnh hiệu suất từ đầu đến cuối của công nghệ Dynamic Spectrum Sharing, bao gồm:

• VoLTE thông qua Dynamic Spectrum Sharing bao gồm VoLTE và truyền dữ liệu đồng thời trên các băng tần tương ứng (VoLTE trên LTE và Dữ liệu trên LTE + NR)

• Truyền dữ liệu người dùng  LTE và NR với Split Bearer, Truyền dữ liệu người dùng Uplink với Split Bearer – đánh giá hiệu suất cho thử nghiệm đồng thời nhiều người dùng.

• Kiểm tra độ trễ gói với Dynamic Spectrum Sharing

• Tối ưu hóa các tính năng tiết kiệm năng lượng tiên tiến như Tiếp nhận không liên tục ở chế độ kết nối (C-DRX) trong các tình huống Dynamic Spectrum Sharing.

Các công nghệ như Dynamic Spectrum Sharing sẽ tối đa hóa việc sử dụng và cung cấp độ phủ toàn diện hơn cho 5G thông qua việc sử dụng băng tần thấp. Thử nghiệm thành công với Ericsson cho thấy khả năng tương tác mượt mà với các thiết bị và dịch vụ 5G có sẵn ở các thị trường như ở châu Âu.

Do các dịch vụ 4G LTE vẫn được sử dụng cùng với 5G, Dynamic Spectrum Sharing sẽ đóng vai trò chuyển đổi công nghệ, với tiêu chuẩn 3GPP Release 15. Các tính năng như Dynamic Spectrum Sharing ở các băng tần thấp cũng sẽ tạo cơ sở cho việc triển khai âm thoại qua radio (VoNR) dùng 5G.