Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch tăng đầu tư vào R&D (nghiên cứu và phát triển) của mình lên 7% mỗi năm, trong khoảng thời gian 5 năm. Thông báo về kế hoạch này được đưa ra vào tuần trước, trong báo cáo từ Kỳ họp thứ tư của Đại hội thứ 13.

Theo Reuters , chính phủ Trung Quốc dự định sẽ tăng 10,6% chi tiêu cho nghiên cứu cơ bản trong năm nay. Sự gia tăng đầu tư cũng thể hiện cam kết của quốc gia trong việc thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực công nghệ của mình, vốn xuất hiện do những xung đột khác nhau giữa Trung Quốc và Mỹ, cùng một vài quốc gia khác về chính sách công nghệ. Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tập trung vào bảy phân khúc thị trường trong kế hoạch 5 năm của mình.

Những lĩnh vực này bao gồm ‘trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, thông tin lượng tử, khoa học não bộ, chất bán dẫn, nghiên cứu di truyền và công nghệ sinh học, y học lâm sàng và sức khỏe, cũng như không gian sâu, biển sâu và thám hiểm vùng cực.’ Hơn nữa, họ cũng nói thêm rằng họ cũng sẽ tìm cách thành lập thêm các phòng thí nghiệm quốc gia để nghiên cứu thông tin lượng tử và trí tuệ nhân tạo. 

Ngoài ra, chính phủ sẽ khuyến khích các công ty mở rộng dữ liệu trong các lĩnh vực từ tìm kiếm, thương mại điện tử, cùng với các phương tiện truyền thông xã hội, để hỗ trợ dịch vụ dữ liệu của bên thứ ba.

Mặt khác, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các công ty nước ngoài tài trợ thành lập các trung tâm R&D của riêng họ ở Trung Quốc. Một số lĩnh vực khác mà Trung Quốc tìm cách mở rộng là lĩnh vực xe điện và mạng 5G. Quốc gia này đang đặt mục tiêu đạt được 56% tỷ lệ phổ biến của mạng 5G trong vòng 5 năm tới.