Dell

11 bài viết
Dell Technologies tái định nghĩa môi trường làm việc với các mẫu máy tính cá nhân, màn hình và trải nghiệm phần mềm m?

Dell Technologies tái định nghĩa môi trường làm việc với các mẫu máy tính cá nhân, màn hình và trải nghiệm phần mềm m?

Hôm 8/1, Dell Technologies (NYSE:DELL) chính thức giới thiệu các sản phẩm và phần mềm mới nhằm tái định nghĩa trải nghiệm làm việc và mang đến hiệu suất tốt nhất. Với một loạt sản phẩm thông minh, nâng cao tính hợp tác và phát triển bền vững...

Dell Technologies thiết lập chuẩn mực mới mở ra nhiều tiềm năng về dữ liệu với bộ lưu trữ PowerScale

Dell Technologies thiết lập chuẩn mực mới mở ra nhiều tiềm năng về dữ liệu với bộ lưu trữ PowerScale

Tập đoàn công nghệ Dell Technologies (NYSE: DELL) chính thức giới thiệu dòng tủ đĩa Dell EMC PowerScale mới. Với những công nghệ hàng đầu trong ngành phần mềm lưu trữ và phần cứng máy chủ, Dell EMC PowerScale thiết lập một tiêu chuẩn mới về cách thức các tổ...

You’ve successfully subscribed to Viothings
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.