Google đang hành động nhằm giảm tình trạng bất công bằng trong việc tiêm chủng vắc xin covid-19.

Quá trình tiêm chủng vắc-xin COVID-19 hiện đang diễn ra trên khắp thế giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch thế kỷ này.

Google vào hôm nay cũng đã chia sẻ thông tin về cách họ hỗ trợ triển khai quá trình tiêm chủng này. Google cho biết: họ đã bổ sung hỗ trợ việc hiển thị thêm các địa điểm tiêm chủng trong ứng dụng tìm kiếm và Bản đồ, và bây giờ họ đang sử tiếp tục hỗ trợ quá trình này bằng nguồn tài chính mạnh mẽ của công ty.

Google hiện đang tài trợ cho quá trình tiêm chủng ở nhiều quốc gia, và đang nỗ lực khắc phục tình trạng mất công bằng trong việc tiếp cận nguồn vắc-xin này. Công ty sẽ đưa nguồn tài trợ này đến các tổ chức cộng đồng tại địa phương và giám sát cách phục vụ cộng đồng của họ.

Google hiện đang cung cấp 2,5 triệu USD tài trợ cho các Đối tác Y tế, Ngăn chặn Sự lây lan và Nhóm Rubicon, những người đang làm việc trực tiếp với hơn 500 tổ chức hỗ trợ cộng đồng Da đen, La tinh và nông thôn. Khoản tài trợ này sẽ dành cho nỗ lực mở thêm điểm tiêm chủng, và hiển thị nó trên các ứng dụng của công ty.

Để đảm bảo những người ít có khả năng truy cập Internet có thể đăng ký vắc-xin, Google Cloud đang tung ra một trợ lý ảo mở rộng như một phần của giải pháp Tác động vắc xin thông minh (IVI). Mọi người sẽ có thể lên lịch các cuộc hẹn tiêm vắc-xin và hỏi các câu hỏi thông thường thông qua một trợ lý ảo bằng 28 ngôn ngữ.

Karen DeSalvo, Giám đốc Y tế, Google Health cho biết.

Google cũng đang viện trợ cho những cơ quan muốn chia sẻ thêm thông tin về vắc xin trên toàn thế giới. Công ty đang cam kết tài trợ 15 triệu USD cho Liên minh vắc xin (GAVI), để giúp họ tuyên truyền đến cộng đồng về tác dụng của vắc-xin. GAVI muốn giúp bảo đảm nguồn vắc-xin cho các quốc gia ít giàu có hơn như một phần của chương trình COVAX, và Google cho biết họ đang hỗ trợ kỹ thuật cho liên minh này miễn phí, cũng như trao tặng các khoản quyên góp của nhân viên Google cho GAVI.

Cuối cùng, Google có kế hoạch tài trợ cho các tổ chức y tế công cộng, chia sẻ tầm quan trọng và lợi ích của vắc xin, ngay cả với các cộng đồng không nói tiếng Anh. Công ty đã cam kết tài trợ Quảng cáo 250 triệu USD cho chiến dịch này, đây là số tiền nằm trong nguồn quỹ 2,5 tỷ USD mà công ty cam kết hỗ trợ cho hoạt động phổ biến vắc-xin.

Chủng ngừa được coi là con đường hợp lý nhất để thoát khỏi đại dịch bởi hầu hết các cơ quan y tế trên thế giới. Google lưu ý, càng có nhiều người được tiêm chủng thì các biện pháp can thiệp phi dược phẩm khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 càng có tác dụng rõ ràng hơn.