Facebook có vẻ đã nóng mắt trước sự tăng trưởng của Zoom, và quyết định sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này.

Hôm 23/4, Facebook đã cho thấy sự đáp trả của mình đối với sự tăng trưởng điên cuồng của Zoom trong vài tuần vừa qua, sự tăng trưởng này liên quan chặt chẽ tới tình hình phong tỏa đang diễn ra trên toàn cầu.

Hiện tại, Facebook Messenger vốn đã có chức năng gọi video, nhưng nó không chỉ giới hạn số lượng người tham gia, mà còn yêu cầu bắt buộc phải có tài khoản Facebook thì mới có thể sử dụng.

Với tính năng Messenger Rooms mới, điều này đã thay đổi. Đầu tiên bạn có thể tổ chức một cuộc gọi video cho 50 người tham gia và họ cũng không cần phải có tài khoản Facebook. Họ có thể tham gia vào cuộc gọi này thông qua một đường link mà bạn tạo ra. Chỉ bằng một cú click chuột, họ có thể tham gia vào cuộc gọi này – tương tự như Zoom. Tuyệt vời hơn, Messenger Rooms sẽ không có giới hạn nào về thời gian.

Nếu bạn tham gia Rooms thông qua ứng dụng Messenger, bạn có thể sử dụng các hiệu ứng AR, những tính năng thay đổi phông nền và ánh sáng theo cảm xúc.

Người tạo ra cuộc họp trên Rooms có thể chọn ai sẽ thấy được cuộc họp này và ai sẽ được tham gia nó, cũng như có thể loại bỏ bất kỳ ai khỏi cuộc gọi này vào bất cứ lúc nào, cũng như khóa cuộc gọi lại nếu không muốn người khác tham gia. Tất nhiên, bạn cũng có thê rời khỏi cuộc gọi này khi bạn muốn. Cuộc gọi do bạn tạo ra trên Rooms thông qua Facebook Gruop mặc định sẽ mở với mọi thành viên trong nhóm đó.

Tuy vậy, tính năng Rooms này cũng không được mã hóa đầu cuối, bởi vì có những “thách thức đáng kể” trong việc cung cấp khả năng mã hóa cho cuộc gọi video, với số lượng người tham gia lớn như vậy. Tuy nhiên, Facebook cho biết họ đang tích cực khắc phục điều này trong tương lai.

Trong khi đó, nội dung của Rooms được mã hóa giữa những người tham gia và các máy chủ của Facebook, ” chỉ được đặt tại một số ít quốc gia có luật pháp mạnh”. Facebook cũng hứa rằng, họ sẽ không xem hoặc nghe trộm các cuộc gọi video của bạn.

Trong vài ngày tới, Messenger Rooms sẽ được thí điểm tại một số quốc gia, và sẽ được triển khai trên toàn cầu “trong vài tuần tới”.

nguồn