Đại hội Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam lần thứ IV được tổ chức sáng 07/11/2020 tại Hà Nội. Đại hội được tổ chức long trọng, mang tinh thần đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ Việt Nam.

Tới dự Đại hội có Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Thể hiện sự quan tâm, vì sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ của Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã tới dự và gửi lẵng hoa chúc mừng: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Hàng không Việt Nam, các Viện, Học viện về Hàng không, Vũ trụ và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Hàng không, Vũ trụ của Việt Nam.

Dự Đại hội có gần 150 đại biểu là hội viên cá nhân và 31 hội viên tập thể. Đại hội đã quy tụ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm về Hàng không, Vũ trụ và các lĩnh vực khoa học có liên quan, trong đó có nhiều nhà khoa học hàng đầu, cán bộ cấp cao đã từng giữ các chức vụ quan trọng, có nhiệt huyết và trách nhiệm với lĩnh vực Hàng không, Vũ trụ để thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động của Hội trong 5 năm tới, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Các mục tiêu lớn trong hoạt động của Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam trong 5 năm tới đã được thông qua tại Đại hội là:  

1. Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Hội, đưa các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả; 

2. Triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ ở Việt Nam và xu thế phát triển trên thế giới; 

3. Tập hợp, quy tụ, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho các hội viên tập thể và cá nhân phát huy tiềm năng, năng lực đóng góp cho sự phát triển của Hàng không – Vũ trụ nước nhà bằng các hoạt động và sản phẩm cụ thể;

 4. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế về lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ để tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ về Hàng không – Vũ trụ tiên tiến trên thế giới; 

 5. Ưu tiên, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Hàng không – Vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới và các cơ quan chức năng giúp Hội điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được thông qua trong Đại hội. Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu làm Chủ tịch Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội biểu quyết đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu thành lập mô hình “Tập đoàn Hàng không – Vũ trụ Việt Nam” (VASA Group) theo loại hình doanh nghiệp 100% phi lợi nhuận với tôn chỉ “Tổ quốc – Nhân dân – Hội viên”. Theo đó, Tổng Giám đốc và các Giám đốc chức năng sẽ được lựa chọn thông qua nhiều vòng thi tuyển đánh giá năng lực. Hội đồng quản trị lâm thời sẽ bao gồm các thành viên Ban thường vụ VASA theo chế độ không hưởng lương, thù lao. 

Đại hội đã được tổ chức thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của Hội và đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ Việt Nam.