YouTube công bố thử nghiệm tính năng mới, mang đến lựa chọn mới dành cho các bậc cha mẹ có trẻ ở độ tuổi thiếu niên từ 9-15(*), khi họ nhận thấy con mình đã sẵn sàng khám phá YouTube bằng một tài khoản được giám sát.

Trải nghiệm được giám sát trên YouTube

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ ra mắt một trải nghiệm mới ở phiên bản thử nghiệm để cha mẹ cho phép trẻ sử dụng YouTube thông qua một Tài khoản Google được giám sát. Trải nghiệm này có các chế độ cài đặt nội dung và các tính năng có giới hạn cho trẻ ở độ tuổi 9-15.

Giúp cha mẹ có các lựa chọn về nội dung trên YouTube thông qua ba chế độ cài đặt  

  • Khám phá: Chế độ này bao gồm nhiều video phù hợp với người xem từ 9 tuổi trở lên.
  • Khám phá thêm: Nội dung phù hợp với người xem từ 15 tuổi trở lên. Chế độ này có thêm sự kiện trực tiếp và nhiều video hơn thuộc những danh mục tương tự như trong chế độ “Khám phá”.
  • Hầu hết nội dung trên YouTube: Chế độ này sẽ có hầu hết mọi video trên YouTube, ngoại trừ nội dung bị giới hạn độ tuổi và chủ đề nhạy cảm có thể chỉ phù hợp với thanh thiếu niên lớn.

Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin người dùng cung cấp, công nghệ máy học và quy trình đánh giá thủ công để xác định những video nào có trong chế độ này. 

Các tính năng mới dành cho gia đình

Ngoài việc có thể chọn chế độ cài đặt nội dung, cha mẹ có thể quản lý nhật ký hoạt động xem và tìm kiếm trong phần cài đặt tài khoản của trẻ. Cha mẹ cũng có thể sử dụng các quyền kiểm soát khác có trong ứng dụng Family Link của Google, chẳng hạn như tính năng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Khi được cha mẹ cấp quyền truy cập vào YouTube, trẻ sẽ có trải nghiệm giống như khi sử dụng phiên bản YouTube thông thường, nhưng một số tính năng sẽ được tắt để bảo vệ khán giả nhỏ tuổi. Ví dụ: Chúng tôi sẽ không phân phối quảng cáo cá nhân hóa hoặc quảng cáo thuộc một số danh mục với các tài khoản này. Vào thời điểm ra mắt, chúng tôi cũng sẽ tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng cũng như các tính năng tạo video và bình luận.