PC/Laptop

ASUS ra mắt dòng laptop ExpertBook B1 series dành cho các doanh nghiệp SMBs, giá từ 14,2 triệu đồng

Tác động của Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, hình thành phương thức làm việc linh hoạt mới – xu hướng làm việc Lai (Hybrid work). Trong nhiều nghiên cứu