Honor hiện đã không còn là công ty con của Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei. Công ty này được thành lập vào năm 2011 với tư cách là một thương hiệu chỉ bán và phân phối sản phẩm trực tuyến hiện đã được bán cho chủ sở hữu mới có tên là Zhixin New Information Technology Co. Ltd.

Chủ sở hữu mới của thương hiệu Honor đến từ một tập đoàn gồm hơn 30 đại lý độc quyền và nhà phân phối của thương hiệu Honor cùng với Công ty TNHH Tập đoàn Phát triển Thành phố Thông minh Thâm Quyến theo một tuyên bố chung xác nhận việc mua lại.

Có thông tin cho rằng Tập đoàn Phát triển Thành phố Thông minh Thâm Quyến, công ty con của SASAC Thâm Quyến nắm giữ 98,6% cổ phần trong khi Liên danh Hợp tác Phát triển Tài sản Tư nhân thuộc sở hữu nhà nước Thâm Quyến nắm giữ 1,4% cổ phần.

Tuyên bố cho biết Zhixin New Information Technology sẽ “mua lại tất cả tài sản kinh doanh liên quan đến Thương hiệu Honor” và “sau khi việc mua lại hoàn tất, Huawei sẽ không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào trong công ty Honor mới”. Chi tiết về chi phí mua lại không được tiết lộ nhưng các báo cáo trước đó đưa ra con số rơi vào khoảng 15 tỷ USD .

Đây là giải pháp tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đại lý , nhà phân phối, đối tác và nhân viên của Honor.

Quyết định bán thương hiệu Honor được coi là một quyết định cần thiết để cứu thương hiệu này khỏi những tai ương đã xảy ra với công ty mẹ cũ của nó kể từ khi nó được đưa vào danh sách pháp nhân của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Tuyên bố chung cũng tiết lộ rằng việc thay đổi quyền sở hữu sẽ không ảnh hưởng đến hướng phát triển của Honor cũng như sự ổn định của các giám đốc điều hành và đội ngũ nhân tài. Tập đoàn cũng tuyên bố rằng họ sẽ tuân theo các quy tắc thị trường và cạnh tranh công bằng để có cơ hội kinh doanh giống như các đại lý và đại lý khác.