Mobile

Tất cả bài viết : 103 posts

Tin Tức

OnePlus chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Cuối cùng, OnePlus đã xác nhận gia nhập thị trường Việt Nam thông qua fanpage và group Facebook, trang Instagram chính thức của hãng sau nhiều dấu hiệu gần như rõ ràng. Trước đó, hình ảnh cũng như thông tin OnePlus gia nhập thị trường Việt Nam đã được đăng

07 Th08 20 3 min read